Creeper MediaCreeper

Organ för SIG-gruppen - Rebellisk på riktigt

Flashback – Travel Forum har bättre regler

Travel Forum

Travel Forum ägs av Flashback Media Group AB. Alltså samma företag som äger Flashback forum. Företaget är egentligen ganska obetydligt och ägs av Jan Axelsson, samma person som är admin på Flashback forum. Travel Forum är direkt kopplat till Flashback forum. Till och med medlemmarna på Travel Forum har samma namn och samma avatar som på Flashback forum.

Reglerna

Reglerna på Travel Forum ser ut så här:

Travel Forum är en webbplats för dig som är intresserad av resor. För att bibehålla ordning och trevlig stämningber vi alla att följa dessa enkla regler.

  • Det är inte tillåtet att förolämpa eller förlöjliga någon medlem. Angrepp på person, etnisk tillhörighet eller religion är inte tillåtet.

 

  • Diskussioner i forumet skall handla om resor eller reserelaterade ämnen. Alla inlägg ska göras med omtanke och respekt. Var saklig när du diskuterar. Kom ihåg att alla har rätt till sin egen åsikt.

 

  • Det är inte tillåtet att ladda upp bilder som är pornografiska eller stötande. Det är inte heller tillåtet att ladda upp bilder som du inte har upphovsrätten till.

De kan om de vill men de vill inte för Flashback forum drar in pengar på andras lidande, miljoner dessutom. En bra metod för att försvåra för Flashback är att söka kontakt med annonsörerna på Flashback. Flera annonsörer blir förvånade att de annonserar på Flashback, deras policys tillåter inte det. Om alla annonsörer försvann från Flashback skulle forumets dagar vara räknade därför uppmanar vi alla att mejla annonsörerna om detta.

x

REDAKTÖREN

x

Bahnhof måste lämna ut uppgifter till polisen

Kriminellt företag

Internetleverantören Bahnhof har lämnat ut uppgifter om sina kunder vid mycket grova brott men alla andra brott har Bahnhof konsekvent vägrat hjälpa till att beivra brott. Bahnhof har alltså valt att ställa sig på brottslingarnas sida och att till varje pris skydda dem likt vilken kriminell organisation som helst.

Är nu tvingad att lämna ut uppgifter

En dom i Kammarrätten säger nu att  Bahnhof är tvungen att lämna ut uppgifter, och det oavsett brottets eventuella påföljd. Kammarrätten går alltså på Post- och telestyrelsens linje i den långdragna tvisten och tvingar Bahnhof att lämna ut uppgifter från och med 23 juni när polisen så begär det. Domen gäller alla operatörer, men bara Bahnhof har vägrat bidraga med att brott klaras upp. Bahnhof har vänt sig till EU-domstolen med frågan för att få fortsätta att neka polisen hjälp.

Jon Karlung, VD för Bahnhof säger:

Rätten till ett privatliv är för viktig för att helt överlåtas till juridiken. Därför jobbar vi med att ta fram tekniska system som skyddar sekretessen för vanliga användare. Det är ju personlig integritet som är vår ledstjärna

Jon Karlung ljuger alla rakt upp i ansiktet, det räcker att titta på Flashback som hostas av Bahnhof, där är det tvärt om, hänga ut, förtala och förnedra människor å det värsta görs flera gånger i minuten dygnet runt och det har gjorts så i snart 20 år. Både vuxna, barn, döda och handikappade förnedras på ett sätt som får folk att begå självmord eller stå utan arbete, lägenhet och många andra problem för resten av livet.

Visa att du menar allvar Jon Karlung! Stoppa eländet som pågår i dina servrar!

Om du inte stoppar det kommer de förnedrade en vacker dag att själva stoppa skiten! Rättsväsendet har vi vänt ryggen, de är bara intresserad av att gå emot Riksdagens beslut om lagar genom juridiska krumbukter.

Mer om detta: Datormagazin

x

REDAKTÖREN

x

Mejl-sökprogram

Nytt datorprogram

Vårt nya datorprogram närmar sig slutskedet i utvecklingen. Programmet kommer att kunna samköra olika listor med mejl-adresser. När programmet hittar samma mejl-adress på fler platser än en kommer alla uppgifter i mejl-adressens närhet kopieras och postas i en lista. Uppgifter som kan komma i fråga är namn, alias, personnummer mm.

Samköras med Flashbacklistan

Tanken är att vi skall samköra mejl-listan från Flashback (mer än 40.000 mejl-adresser ) med listor ur databaser vi samlat på oss. Vi har hundratals varav i nuläget 16 st är intressanta från vår synvinkel, dvs att hitta personerna bakom alias på Flashback.

x

REDAKTÖREN

x

 

Windows – kontroll

Svårt att hitta

Windows olika kontrollmöjligheter är av någon underlig anledning väl utspridda och svåra att hitta. Men det finns ett knep som samlar allt i ett fönster.

Skapa ny kontrollpane

1: Börja med att skapa en ny mapp:

1

 

2: Byt namn på mappen till GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

3: Mappen ändrar genast utseende till detta:

2

 

4: Klicka på nya mappen och detta dyker uppa

c d e f h i j k l m n x

Lägg märke till siffran längst ner, ”280”. Den nya kontrollpanelen samlar alla 280 olika inställningspanelerna på en plats.

x

REDAKTÖREN

x

MrsMagoo – Förtalsmaskinen

Denna artikel är av en typ som byggs på efter hand. Vid varje ny påbyggnad läggs den som ny artikel.
Det är så här vi kommer att presentera de värsta näthatarna på Flashback i fortsättningen så ni vet vad ni har att vänta.

MrsMagoo och förtal

Vad säger MrsMagoo om förtal och den privata intrigiteten? Hon citerar medgivande Dagens Nyheter text om förtal (det fetade):

2010-11-04-1507a

MrsMagoo håller alltså med om att svensk lagstiftning inte skyddar privatpersoner tillräckligt bra. Hon håller också med om att privatlivet är heligt och skall skyddas av staten. Vi håller faktiskt med om detta och kan tänka oss att hjälpa till att få stopp på alla de som kränker privatpersoner!

Lever hon som hon lär

Lever MrsMagoo som hon lär eller har hon egna regler? Svaret på frågan är att hon skiter fullständigt i privatpersoners helgd och går på som en slåttermaskin mot alla. Läs här nedan och begrunda. Möjligen kommer vi att censurera vissa förtal då de kan skada privatpersoner:

 

Fortsättning följer…

x

REDAKTÖREN

x

MrsMagoo – Hets mot folkgrupp

Denna artikel är av en typ som byggs på efter hand. Vid varje ny påbyggnad läggs den som ny artikel.
Det är så här vi kommer att presentera de värsta näthatarna på Flashback i fortsättningen så ni vet vad ni har att vänta.

BBS-lagen

Brott mot folkgrupp ingår i den så kallat ”BBS-lagen” eller som den egentligen heter ”Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor”:

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
/../
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Ägaren eller den som har tillsynen över ett forum (Moderatorer) måste alltså radera innehåll som bryter mot ovanstående (allt i lagen är inte citerad här ovan). Flashback och dess moderatorer begår alltså systematiskt brott genom att låta hets mot folkgrupp stå kvar.

Om brott mot allmän ordning

Postaren själv har dock ansvar för sin egen post som i detta fall genom ”Hets mot folkgrupp” genom lagen 16 kap. Om brott mot allmän ordning paragraf 8:

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Begår MrsMagoo hets mot folkgrupp

Jo, det kan man lugnt påstå. Hon begår inte bara brottet  ”Hets mot folkgrupp” i förbifarten. Hon gör det oerhört utstuderat och på ett sätt som sårar folk mycket illa i de drabbade grupperna. Läs själv här nedan för att konstatera hennes brott mot lagen:

Här säger MrsMagoo att alla rasister skall sitta i fängelse eller på mentalsjukhus och i inläggen längre ner visar hon med eftertryck att hon själv är en rasist och borde då alltså ”sitta i fängelse eller mentalsjukhus”. Man kan fråga sig hur en person kan fungera så här. Helt utan att skämmas kan hon i två olika postningar påstå helt olika saker. Hon använder sig ofta av ordet ”fakta” för att trycka ner medskribenter men struntar själv fullständigt i innebörden:

2010-10-08-0043

 

Varför raderar inte Flashback nedanstående poster och liknande på sitt forum? De begår brott mot BBS-lagen! Förövrigt är påståendet om IQ rena lögnenen och till detta kommer att IQ-tester inte är ett mått på en individs intelligens utan mer ett mått på hur övad man är på att lösa uppgifterna som ingår i testet. Om IQ fungerat kan man undra om MrsMagoo lyckats nå över den nivå hon påstår folk från medelhavsområdet har i genomsnitt, jag är tveksam.

2010-10-17-1949

 

MrsMagoo borde polisanmälas för hets mot folkgrupp. Läs själva och döm:

2010-10-17-2017

 

Texten MrsMagoo åstadkommer tyder på någon med problem.

2010-10-18-0140

 

MrsMagoo tycker att fysiskt våld mot folk hon tycker är lågbegåvade är ett bra sätt att straffa folk utan rättvisans inblandning. Hon tycker alltså att pöbelmetoder är en framkomlig väg.

2010-10-18-0859

 

Här visar hon än tydligare att böbelmetoder med lynchning är helt ok.

2010-10-18-0916

 

Här namnger hon också en privatperson väldigt nervärderande som bara MrsMagoo kan göra.

2010-10-18-2111

 

Förutom förskräcklig hets mot folkgrupp ger hon sig, fullständigt hämningslöst, också på sina medskribenter.

2010-10-19-1050

 

MrsMagoo anser på fullt allvar att man kan avgöra på en persons utseende om en person dagligen kommer att begå våldsbrott. Jesus, säger jag, så korkat…

2010-10-19-1105

 

Här hänger hon också ut en person igen och ger sig ytterligare på en medskribent i mycket nedsättande ordalag.

2010-10-19-1234

 

Det blir nästan komiskt när MrsMagoo kallar vissa invandrare för svagbegåvade med tanke på hennes ojämförligt barnsliga skrivande.

2010-10-30-1701

När Mrsmagoo tar ord som ”rättvisa skall råda” med sin penna når det komiska till oanade höjder. Kan undra vad hon menar med ”Rättvisa skall råda”? Är det ett hot?

2010-10-30-2309

 

Fortsättning följer…

x

REDAKTÖREN

x

 

Näthat skall bort säger EU

Håller med

De stora aktörerna har i en uppgörelse med EU är överens om att näthat och andra brott på nätet skall tas bort inom 24 timmar. De som var med i uppgörelsen var Facebook, Twitter, Youtube och Microsoft. Apple ville inte ställa sig bakom uppgörelsen men har lämnat dörren öppen för att ansluta sig.

Gäller det sökträffar också

Om överenskommelsen gäller sökträffar som innehåller näthat i olika former ligger band annat Flashback illa till i att få träffar på Google. Källa: Ny Teknik

Operatörer blockerar reklam

Operatören ”Tre” håller på att sjösätta en funktion som blockerar alla reklam för sina surfare. Funktionen skall tydligen vara aktiv som standard och användaren måste aktivt stänga av den om det inte gillas. Om det blir ett försäljningsargument för ”Tre” kommer fler att följa efter. Om det flesta kan surfa utan att se reklam kommer flera reklamfinansierade sajter att gå under. Det gäller i högsta grad Flashback.

Två kommande fullträffar

Två motgångar för hatsajter på rad. Vad kommer härnäst? Kanske kan folk återta internet till vad det en gång var?

x

REDAKTÖREN

x

GöteborgsPosten skriver om SIG-gruppen

Skrivit en artikel

I samband med att vi letat upp hackare som förstört för en kvinna under ca tre år och att det nu skall bli rättegång mot dem har GöteborgsPosten skrivit en artikel i papperstidningen 2016-05-29.

flashback

SIG-gruppen

Det är första gången vår grupp, SIG-gruppen, omnämns vid namn i samband med att vi hjälpt den drabbade kvinnan att leta upp dessa personer. Den äldre av dem hittade vi och kunde bevisa att det var rätt, den yngre hittade vi också men kunde inte då bevisa att det verkligen var rätt. Efter att polisen hittat ett icke anonymiserat ip-nummer som loggat in på ett gmail-konto kunde polisen hitta honom. Det visade sig då att vi redan ett år tidigares hade hittat rätt person.

Lång hackig utredning

Kvinnan polisanmälde hacket på hennes forum och fortsatte att polisanmäla de flesta andra brott dessa killar gjort sig skyldiga till. Polisen tycktes inte jobba med det, men kvinnan gav sig inte utan fortsatte att bearbeta polisens utredare. Kvinnans målmedvetna vilja tillsammans med ca 100 Mb material fördelat på 811 filer som SIG-gruppen tagit fram och avslöjandet av huvudmannens identitet fick polisen att börja utreda ärendet. Polisens utredning pågick i uppfattningsvis 2 år pga den äldre killens nekande innan det lossnade då de hittade ip-numret till den yngre killen som också är den egentliga hackaren. När han hämtades av polis avslöjade han allt och den äldres nekande tappade trovärdighet i så måtto att åklagaren valde att åtala. Rättegången äger rum i Kalmar Tingsrätt 2016-06-01.

Mer på gång

Vi jobbar långsiktigt, vissa jobb kan ta flera år, men det kommer med tiden att visa sig att vi kan hitta vem vi vill. Artiklar har skrivits tidigare där det var vi som avgjorde fallen utan att vår grupp nämnts. Mer artiklar av media kommer att publiceras som bygger på vårt arbete men vi kommer fortfarande långt ifrån säga att det var vi som gjorde det. I flera fall finns det och har funnits anledning att konsekvent förneka att det var vi som gjorde det. Vår belöning är vetskapen att det var vi som fick det att bildligt svida i skinnet på dårarna och mer bildlig sveda kommer, lita på det!

x

REDAKTÖREN

x

Poliser kan bryta mot lagen på sin fritid

Julkortsmålet

Min dotter skickade Julkort i ren glädje av att blivit friad i Hovrätten mot griftefridsanklagaleser och allt groteskt som följde på detta. Hon skickade Julkort till sina vänner, till familjen, ja till alla som betytt något för henne under 2013. Sent påkommet skickades också ett Julkort till åklagaren i griftefridsmålet. För detta ”oerhörda elaksinnade tilltaget” att skicka en Julhälsning till en åklagare polisanmäldes hon. Utredningen höll på i omkring 2 år, om jag inte minns fel. Helena friades i Tingsrätten och senare också i Hovrätten. Märkligt nog överklagades det till HD men stoppades på vägen av Riksåklagaren.

Varför slösa på skattebetalarnas pengar

Varför slösade rättsmaskineriet så mycket tid och pengar på denna fullständigt harmlösa Julkortshälsning? Ville man ”sätta ner foten”? Ville man testa var gränsen går för kontakter med åklagare?
Nej, inget av dem! Den verkliga orsaken till detta slöseri ligger i att Helena är en vanlig människa och sådana skall inte ”mucka” med åklagare, då skall de ”sättas dit”. Punkt. Kosta vad det kosta vill!

Om vi vänder på det

Om vi låter någon inom rättsmaskineriet begå ett brott som verkligen är ett brott, ett mycket grovt sådant. Hur lång blir utredningen då? Hur långt är åklagarna beredda att gå i ett sådant mål? Tingsrätten? Hovrätten? Högsta Domstolen?
Den dystra sanningen är skrämmande!
Om vi låter en polis sexuellt och långvarigt utnyttja och våldtaga en psykiskt funktionsnedsatt kvinna som har svårt för att säga nej. Vad skulle en åklagare komma fram till i ett sådan situation? Om vi ser hur de reagerade på det harmlösa Julkortsmålet måste åklagaren gå hårt fram här, inget annat skulle vara realistiskt i en jämförelse. Nu är det så att detta har hänt i verkligheten och intresset för hur åklagare ställer sig till uppgifterna om denna polis är stort också bland andra poliser.

Åklagare och kullerbyttor

Samtidigt som utredningen om polisen som våldtagit pågick åtalades sju personer för koppleri. Samma grupp av personer som lät polisen få tillgång till den sjuka kvinnan. Men här gjorde åklagaren inte bara en kullerbytta utan också en baklänges frivolt och lade ner utredningen mot polisen. Men Julkortsmålet lades inte ner, som bevisligen inte var något brott, där drevs målet ända fram till det tog stopp hos Riksåklagaren.

Efterspel

Efterspelet i Julkortsmålet kommer att bli livslångt. Det hjälper inte att Helena friades, hon kommer att få hör att hon åtalades för ”hot mot tjänsteman” resten av sitt liv. Efterspelet till polismannens sexuellt utnyttjande och våldtäckt av en psykiskt instabil person slutar med att polismannen får behålla jobbet. Åklagaren Lena Lithner enligt Göteborgsposten:

Tjänstefel var inte aktuellt eftersom det som inträffat ägt rum på polismannens fritid, inte under myndighetsutövning.

Det är alltså helt i sin ordning för statens anställda inom rättsväsendet att begå brott, om det görs på fritiden!? Sådana juridiska krumbukter köper inte vanligt folk där flera av dem fått känna verkligheten krypa in under skinnet om de klagat på sina företag på exempelvis Facebook och sedan fått börja söka nytt jobb eftersom de fått sparken på ”stående fot”.

Vidare skriver Göteborgsposten:

Varken internutredning, åklagare eller polisen i Region Väst fann anledning – eller hade tid – att rota mer ärendet. Det skickades ner i arkivet.

Men när Göteborgsposten började ställa frågor verkade det som att sanningen kom ikapp utredningen, eller rättare sagt, de insåg att det kan bli ett jävla liv om de inte gör något:

Vi fick egentligen inte hela bilden klar för oss förrän ni kontaktade oss och då kunde vi se att det finns omdömesbrister. Dessa utgör inte underlag för en arbetsrättslig bestraffning men är ändå sådana att vi måste påtala dem för honom. Det gjordes i ett samtal i onsdags, förklarar Erik Nord, polisintendent i Region Väst.

Där upplystes polismannen om att han visat ett extremt dåligt omdöme och att han inte längre hade polisledningens fulla förtroende.

Det skall i rättvisans namn sägas att flera poliser inte håller med åklagaren eller resten av handläggandet. Enligt Göteborgsposten:

Poliser som GP haft kontakt med menar att polismannen uppträtt illojalt, gått bakom ryggen på kollegorna och indirekt försökt påverka koppleriutredningen.

– Det här är inte direkt den typ av medarbetare som vi behöver, säger en erfaren kommissarie.

Hur går det sedan

Tja, vi är luttrade efter att på bästa parkettplats sett hur rättsväsendet hanterat min dotter Helena och hur ofantligt stor skillnad det är mellan en vanlig person och någon inom rättsväsendet. Samma skillnader återfinns annars i de värsta diktaturstater. Eller som Helena brukar säga:

Alla förväntar sig att det är så i en diktaturstat men ingen förväntar sig eller tror att det är så i vårt så kallat demokratiska land.

Det vill säga att polismannen kommer att jobba vidare som om inget hänt och något straff för honom finns inte på kartan, det är ju en polis.

x

REDAKTÖREN

x

Återigen en stalker

Vi får ofta mejl

Vi får ofta mejl från folk som stalkas. Här nedan är ytterligare ett i raden av mejl från en person som är mycket svårt stalkad. Han har varit stalkad i 10 år. Jag vet en annan person som varit stalkad i mer än 15 år. Expertis på området säger att en person som stalkat mer än ett år aldrig kommer att sluta.

Omvänd logik

Stalkers har en så kallat omvänd logik. Det yttrar sig så att stalkern själv inbillat sig att det är han som är stalkad av offret. Ingen förstår riktigt hur en stalker kan tänka så omvänt, inte ens när han skickar mejl till myndigheter och andra instanser som utnyttjas för att slå mot offret, fattar stalkern att det är han själv som skickat allt.

Rättvisans stöttepelare

Så gott som alla stalker vi stött på inbillar sig att de hjälper rättvisan genom att jävlas mot sina offer. Inte sällan skickar de in ordentligt saltad information om offret till myndigheter. Om stalkern får ”tveksamma” svar från myndigheter drar sig inte stalkern från att JO-anmäla myndighetspersonen för det allra simplaste. I stalkerns huvud är det tvärt om, denne har just ”räddat” en myndighet från en ”farlig” person genom tips till myndigheten om den ”farliga” personen. Tipsen är ofta mycket kränkande mot offret

Här är ett mejl från ett offer

Hej,

 

Nu vet jag inte vem/vilka Ni är som står bakom denna sida på nätet, men jag tar ändå chansen att kontakta er och kanske tar ni er tiden att svara.

 

Jag läste några av de inlägg ni gjort om ”stalking” och blev förbluffad över hur pricksäkert ni prickar in mycket av det jag tyvärr varit utsatt för i snart 10 år. Framför allt analysen av hur en stalkare tänker, dvs. har en omvänd logik och själv påstår att han är förföljd.

 

Jag vill inte gå in mer på vad jag varit utsatt för, och av vem, för det är i saken helt irrelevant. Personen har förstört snart 10 år av mitt liv, saboterat mitt företag, gjort så att jag förlorat miljontals kronor och trots det är han inte nöjd. Nu senast får jag veta att han låtit sin medhjälpare anonymt kontakta Kronofogden och där framfört bisarra anklagelser för att förstöra den av kronofogden beviljade skuldsaneringen. (En skuldsanering som har sin orsak i stalkerns lyckade ”arbete” med att sänka hela mitt företag med konkurs som följd och stora privata skulder) Nu är målet inställt på att sabotera min återkomst till ett normalt liv.

 

Jag orkar snart inte längre och vet inte vart jag ska vända mig.

 

20XX-20XX anlitade jag ett externt oberoende säkerhetsföretag som samlade in och analyserade allt det material jag samlat på mig i form av bevisning. Polisen inledde en förundersökning, men efter ett halv år på en åklagares bord, utan att vidta en enda åtgärd, inte ett enda förhör, så la han ner ärendet. Trots att det i materialet tydligt fanns med både erkännanden från stalkerns kumpaner, fotobevis, ljudupptagningar m.m.

 

Er analys om att rättsvårdande myndigheter inte tar denna typ av brottslighet på allvar, det är jag också ett levande exempel på… De förefaller inte ha förmågan att se hur stalkern skickligt får allt att se ut som att det är han själv som är den drabbade.

 

Om ni läst ner hit, ja då är jag djupt tacksam. Om ni har något tips på någon åklagare eller utredningsgrupp inom polisen som har kunskaper om denna typ av brottslighet så tar jag tacksamt emot tips och råd.

 

Jag bor i Xxxxxxxx, och stalkern bor i Xxxxxxxx.

 

Med vänliga hälsningar

 

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Det finns stalkers men det finns inga stalkers som förstår att de är stalkers. Jag har fått det sanktionerat av brevskrivaren att posta brevet.

x

REDAKTÖREN

I folkets intresse ©