Creeper MediaCreeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

SIG-gruppens presentationer för 2017

SIG-gruppens programförklaring för 2017, hur vi kommer förhålla oss till användarpublicering.

Under en längre tid har vi haft uppehåll med publiceringar av Flashbackanvändares riktiga identiteter. Demaskering av vem eller vilka som döljer sig bakom användare har varit och är en central del i vårt arbete. Mycket av den interna debatten inom SIG-gruppen har handlat om vem och vilka vi skall publicera och vilka etiska riktlinjer vi skall ha.

Denna debatt ledde till en splittring inom SIG-gruppen där en av våra medlemmar tog med sig runt 200 användares verkliga identiteter när denne avgick. Åsikterna som stod emot varandra var att publicera alla och allt om dem eller begränsa oss till ett etiskt ramverk där vi publicerar så lite som möjligt för att förhindra googlesökningar.

Den F D medlemmen som lämnade oss med två hundra demaskerade användare har ännu inte publicerat några användare och vi har fortfarande god kontakt.

Etiskt ansvar

Som organ för SIG-gruppen har I Folkets Intresse ett etiskt ansvar att inte låta de som riskerar allvarligt fysisk skada bli publicerade, den håller vi på fortfarande. Vår ribba har dock sänkts något sedan den interna debatten hölls.

Vår ställningstagande idag är som följer:

 • Vi publicerar alla verkliga identiteter av Flashbacks användare med den nuvarande presentationsformen.

Undantaget:

 •  De som kan lida allvarlig skada vid en publicering publiceras inte med undantag för sådana som grovt förtalat eller begått integritetsintrång själva.
 • Vi publicerar inte användare som inte näthatar eller begår integritetsintrång som lider stor risk för fysisk skada.

En annan fråga har också berört hur viktiga användarna skall vara för att publiceras:

 • Vi har nu valt att publicera alla oavsett hur viktiga eller oviktiga de än är.

Syftet med det är att demonstrera att ingen kan vara säker på sin anonymitet på Flashback. Även om de bara skriver om narkotika eller dataspel. Motivationen är som sagt att visa att Flashback är en farlig plats att vara på och anonymiteten inte är att räkna med även om man kör med VPN eller andra skydd.

Åldersgräns

Vi har tidigare gemensamt haft ett beslut att inte publicera identiteten på användare som är väldigt unga. Framöver kommer vi publicera denna information om det är av allmänt intresse enligt oss. Detta som en motvikt att även om medianåldern på de mest rabiata Flashbackarna som sysslar mest med näthat också att demonstrera att väldigt unga personer dras in i det bottenlösa hål Flashback är och vi är övertygade om att folk på Flashback skulle må bättre av att inte vara där.

Offentliga, myndighetspersoner och ledare på Flashback

Admins, moderatorer och användare med offentligt arbete så som journalister eller inom rättvårdande myndigheter kommer vi publicera i en annan form. De kommer vi av allmänt intresse publicera helt öppet med deras namn, adresser och bilder på. Vi kommer inte ta några hänsyn till dem så som vi gör med ickeoffentliga personer.

Svåra integritetsbrottslingar

Oerhört svåra näthatare eller integritetsbrottslingar kommer vi också fullständigt publicera utan något särskilt skydd om vi bedömer dem som oförbätterliga.

Avlidna

Vi har nu också tagit ett beslut att publicera även avlidna användares riktiga identiteter. Tidigare har vi haft ett stort problem vad vi skall göra med alla som avlidit. Vi är själva förvånade över hur många faktiskt det är som dött som varit aktiva på Flashback antingen när vi hittat deras verkliga identitet eller under utredningens gång.

Ställningstagandet till att publicera även de användare som avlidit kommer ur det faktum att vi finner det av allmänt intresse. Vi väljer dock att inte presentera dem med annat än att de avlidit och kommer inte publicera information om vad de har dött av eller spekulera i hur. Vi kommer endast konstatera att de avlidit. I övrigt kommer presentationsformen vara likartad som den nuvarande presentationsform med tydlig hänvisning att personen inte längre är i livet. Det kan också i sig vara av allmänt intresse att Flashbacks användare utifrån vårt material har ett ovanligt kort liv i jämförelse med andra.

Politisk inriktning

SIG-gruppen och I Folkets Intresse har ingen politisk färg, enskilda medlemmar kan ha vilka färger som helst. Vi har till och med medlemmar som röstar på Sverigedemokraterna, ja till och med F!. Vi tillhör troligen hela den politiska skalan men vi är inte intresserade av folks politiska färg privat. De flesta av oss har vad vi vet ingen färg alls eller ens är partipolitiskt engagerade. Vi skyddar ingen specifik grupp eller försvarar ej heller någon specifik grupp. Detta innebär att vi har kunnat sammarbeta med grupper eller folk vi annars inte alls håller med eller stödjer.

Hjälper andra

När vi blir uppmärksammade på näthat gällande stalkning eller integritetsintrång så kollar vi alla och hjälper alla om vi har tid. Det finns fall då externa grupper sökt vår hjälp med att hitta användare som hänger ut familjer, barn och grovt näthatar men som själva systematiskt begår enligt vår uppfattning integritetsintrång. Men det är för deras familjer, barn och övriga anhöriga vi gör det jobbet.

Prioriterar

Varje användare tar tid, mycket tid i anspråk. Vi prioriterar vårt arbete därefter och en del användare från Flashback följer med utav bara farten. Vårt fokus är en grupp på ungefär 150 användare där vi har hittat majoriteten. Vissa av dessa användares verkliga identiteter kommer bli följetångar då vi ofta hittar fler användare för samma person. En del har mer än 50 användare på Flashback och vi kommer publicera alla. Av de ca 150 som är våra specifika mål kommer vi presentera dem alla oavsett politisk färg, sexuell läggning, socialpolitiska inriktning eller annat.

Be om ursäkt

Att be om ursäkt är ett starkt redskap som betyder mycket både för de utsatta och de som utsätts för näthat. Alla som presenteras har den möjligheten och om deras offer godtar den ursäkten fullständigt kommer presentationerna att plockas bort.
Utifrån detta har vi mer än ett femtiotal användare som består av ett dussin personer som vi aldrig kommer presentera, även om en del av dem sysslat med mycket grovt näthat och interitetsintrång. Man kommer långt med en ursäkt och att sluta skriva på Flashback. För att ursäkten skall godtas och publiceringen plockas bort krävs det att offren godtar ursäkten, att näthatet upphör och användandet av Flashback upphör. Vi accepterar inte ursäkter som är halvhjärtade eller som ett köpslående för att bli bortplockade från presentationerna. I vissa fall är det dock offren själva som får bestämma var gränsen för en ursäkt går eller om näthatet kan förlåtas.

Prata med varandra

SIG-gruppen har erfarit under arbetets gång att det bästa man kan göra är att prata med varandra över telefon. Många gånger har det visat sig vara ett synnerligen effektivt redskap för att göra frågan mänsklig för alla parter. Det är alltid bättre att man pratar med varandra än skriver om varandra.

Naturligtvis finns det sådana det inte går att tala med, resonera med eller som aldrig skulle erkänna sitt näthat och integritetsintrång. Dessa personer kommer då heller aldrig att plockas ned från vår presentation.

Vi är inte omöjliga

Vi är inte omöjliga att resonera med tillskillnad från Flashback. Som målsättning strävar vi alltid till att bli bättre. Vi är mottagliga för konstruktiv kritik och har ändrat oss flera gånger efter att kritik vi funnit vara legitim inkommit. Ingenting är skrivet i sten.

Ny fas

Fas 1 av SIG-gruppens arbete sedan starten 2012-2013 är sedan en tid avklarad och nu har vi gått in i Fas 2.

Yttrandefrihet på riktigt är konsekvenser på riktigt.

Helena

Mzstore – Presentation


Ratsit.se | Lexbase |


Var och en tar själv beslutet att undersöka identiteten på de alias vi presenterar. Vi tillhandahåller endast länken till legal plats med utgivningsbevis där personuppgifter kan sökas. Vi skriver endast ut personuppgifter för offentliga personer, av media uthängda och moderatorer på Flashback. Vårt arbeta med att motverka näthat och hatsajter genom att journalistiskt skriva om dessa företeelser är omständigheter som gör det försvarligt att presentera sådana uppgifter.


mzstore

 

Här är 1000 senaste posterna på Flashback av 51 poster (2016-10-02)

Beskrivning

 • Skriver lite slarvigt med viss slang
 • Drogromantiker
 • Hormonromantiker

 

Fler presenterade här

POMJUP53 – Presentation


Ratsit.se | Lexbase |


Var och en tar själv beslutet att undersöka identiteten på de alias vi presenterar. Vi tillhandahåller endast länken till legal plats med utgivningsbevis där personuppgifter kan sökas. Vi skriver endast ut personuppgifter för offentliga personer, av media uthängda och moderatorer på Flashback. Vårt arbeta med att motverka näthat och hatsajter genom att journalistiskt skriva om dessa företeelser är omständigheter som gör det försvarligt att presentera sådana uppgifter.


pomjup53

 

Här är 1000 senaste posterna på Flashback av 2334 poster (2016-10-19)

Beskrivning

 • Skriver lite slarvigt men inte dåligt
 • Fråga mycket för att lösa problem
 • Förtalar inte någon
 • Drogromantiker

 

Fler presenterade här

Flashback – Nere

2016-10-20 Kl 23:00 Flashback information

Sedan en tid har Flashback tyvärr fungerat störningsfritt. Förmodligen har hårdvara uppgarderats och mer bandbredd ut ordnats. Det var med stor sannolikhet den största orsaken till att Flashback inte klarade DDoS-attacken mot servrarna i Holland som på något sätt har med Flashback att göra, tror vi.

2016-10-17 Kl 16:00 Flashback information

Vi måste överväga tanken att det är som vi tidigare sagt i frågan. Det vill säga att problemen egentligen beror på att Bahnhofs kapacitet inte räcker till. Vi tror också på den källa som säger att Bahnhof:s kapacitet gick i taket för några veckor sedan vilket medförde att bara en liten DDoS-attack överstyrde systemet som tvingade Bahnhof att strypa tillgången för alla utom för företagen som de har som kunder. Frågan är om attackerna mot Holland kan påverka Flashback? Frågan är om Flashback har någon länk till Holland och i så fall varför? De frågorna måste besvaras innan vi kan ta reda på vad sänkningen av Flashback egentligen beror på. Ju mer vi tänker på det känns det långsökt att en attack på Holland skulle sänka Flashback och bara Flashback i Sverige. Någon attack mot Sverige förekommer över huvudtaget inte alls just nu eller föregående veckan. Detta är verkligen mystiskt! Vad vet ledningen för Flashback som ingen annan vet? Varför är de så tysta mot sina medlemmar? Hur svårt kan det vara att gå ut med information som i detalj beskriver vad som hänt. Vi börjar ana ugglor i mossen.

2016-10-17 Kl 14:50 Flashback information

Flashback verkar gå trögt igen. Faran är inte över, de kan komma igång igen  😀 . Just nu pågår det mycket kraftiga attacker mot två ställen i Holland. Vi vet sedan tidigare att Flashback på något vis är kopplat till Holland eftersom Flashback försvann helt när en kabel där gick av där för ett par år sedan. Här nedan kan vi se attackerna, det  röda strecket har vi satt dit för att visa de två punkterna från var attackerna sker och var målet är dvs från Förenade Arab Emiraten till Holland. Några attacker mot Sverige förekommer inte alls:

atack

Det var svårt att kopiera precis när det sker. Bilden visar en mycket kraftig attack som är i avtagande. Attackerna är pulserande, efter det avtagit kommer nästa osv.

2016-10-17 Kl 03:15 Flashback information

Flashback tycks fungera felfritt nu. Möjligen har någon med IP-nummer utifrån lite problem ibland.

2016-10-16 Kl 20:00 Flashback information

Som vi tidigare skrivit har vi kommit fram till att Flashback står uppkopplad mot Holland och att det är den leverantören i Holland som drabbats av DDoS som vi också konstaterat tidigare. Det skulle då resultera i att det inte går eller blir segare att surfa med anonymt ip som går routen från Europa eller genom Europa via Holland till Flashback. Här nedan kan man se att reaktionen från olika alias på Flashback stämmer väl överens med resultaten i vår lilla undersökning:

Alias på Flashback:

Lite förvånande för mig, med tanke på att lördagkvällen var den värsta perioden hittills. Men idag upptäckte jag att det beror på att jag kör med VPN-proxy i Holland, som alltid har fungerat utan problem. När jag stänger av den och kör oskyddat rullar forumet fint. Har man alltså börjat blocka vissa ip, vilket främst borde drabba de VPN-servrar som används för att gömma sig bakom?

och

Jag menade att proxy-servern jag alltid styr min trafik över ger mig ett holländskt ip-nummer.
Min VPN-leverantör ger mig närmare 50 olika servrar att välja på världen över, men de verkar vara blockade de också, även om jag bara orkat prova en handfull. Gissar att admin et al. har koll på vilka ip-nummer flitigt nyttjade proxy-servrar har.
Det är bara oskyddat som fungerar för mig i dagsläget.
Och med tanke på att Flashback ibland känns lika smutsigt som en billig hora i Gambia, så är det en inte alltigenom behaglig upplevelse.

och

Jag har samma problem som dig. Fungerar bara från svenskt IP då jag väljer i min VPN tjänst.
Inte ett enda annat lands IP fungerar just nu. Så vi kan hoppas att detta löser sig så småningom.

Här kan man se attacker över hela Världen i realtid: NorseCorp

2016-10-16 Kl 02:20 Flashback information

Vi har nu undersökt attackerna mot Flashback mycket noggrant. Vi har kommit fram till att Flashback står uppkopplad mot Holland. För ett par år sedan gick en fiberkabel av som går från Holland och Flashback stängdes av tvärt. Två platser i Holland är hårt drabbad av överbelastningsanfall. Dessa anfall kommer från Förenade Arab Emiratens stad Dubai eller området omkring. Det är det enda vi kan se stå under attack och som möjligen kan ha något med Holland att göra. Vi har också tidigare sett ip-nummer för Flashback som lett till Holland.

Här kan man se attacker över hela Världen i realtid: NorseCorp

2016-10-15 Kl 22:00 Flashback information

Vi har medvetet inte informerat om Flashbacks tillstånd en tid. Vi ville först se om det fungerar stabilt. Nu tycks det fungera stabilt tidvs. Dock har fortfarande en del svårt för att komma in medan andra inte kommer in alls. Det beror på att man förmodligen kör med VPN och får  sitt ip från en server utomlands som sedan går samma route (ungefär ”vägsträcka”) som DDoS-signalerna. Flashbacks metod att avstyra DDoS-attackerna är den att man stänger all trafik från den route som anfallet kommer ifrån. Om du då har VPN som går samma route kommer inte heller du in.

Flashback:

Forumet flyter på bra och de flesta upplever inga eller små problem. Däremot kan vissa användare drabbas då och då av olika orsaker, men det har med våra motåtgärder att göra och att man ”fastnar” i dem.

och

Precis som vi meddelar här så filtrerar vi trafiken på olika sätt beroende på typen av attacker som sker mot oss. Allteftersom de skiftar så ändras även vår filtrering. Det är alltså normalt att vissa ibland kan ha problem att nå oss, t ex att man råkar ha en liknande route som en DDoS-bot.

Det märkliga är dock att det går inte att se minsta lilla tecken på att en DDoS-attack pågår eller har pågått mot någon hemsida alls i Sverige. Vårt verktyg att se sådant har inte indikerat något sådan trafik alls. Vi får lov att återkomma om detta. 

 

2016-10-15 Kl 02:00 Flashback information

Flashback ligger sedan några timmar helt nere, förut under de senaste fem dagarna gick det att komma in någon gång men nu är det totalstopp. Informationen är mycket knapphändig men behöver i och för sig inte betyda något. Men tystnaden är anmärkningsvärd och leder ofelbart frågan in på vad som döljer sig bakom stoppet vi upplever. Vi kan inte för allt i världen tro att Flashback medvetet vill sprida konspirationer om vad som hänt. Till detta har vi det faktum att admin själv, dvs Jan Axelsson, inte alls deltagit i informationsarbetet. Det är admin4 som gjort hästjobbet med att skriva ett par inlägg om 5-6 rader information under hela tiden.
Vi tror på den källa som säger att Bahnhof:s kapacitet gick i taket för några veckor sedan vilket medförde att bara en liten DDoS-attack överstyrde systemet som tvingade Bahnhof att strypa tillgången för alla utom för företagen som de har som kunder.
Som vi skriver högre upp har denna strypning av bandbredd av Flashback föranlett det motsatta mot vad som är brukligt vid sådana här problem, dvs att i så hög omfattning som möjligt informera. Flashback väljer den helt ologiska motsatta vägen, dvs tystnad. Utan att hemfalla i konspirationer börjar vi sakteliga undra om det inte pågår en maktkamp inom Flashback. Jan Axelssons avhållsamhet, som admin, att informera måste sägas späda på tron att någon form av maktkamp pågår. Med den tanken spirande frågar vi oss: Överlever Flashback detta?

Kan det vara så att vi får uppleva glädjens dag? Om det är så lovar vi att genast lägga ned SIG-gruppens verksamhet!

2016-10-12 Kl 18:00 Flashback information

Efter vi skrev föregående har Flashback både dykt och kommit tillbaka. Mycket tyder nu på att de byter servrar, de kan alltså inte hitta felet. Vi kan också se att man kopplat in domänen flashback.info på servrarna.

2016-10-12 Kl 15:00 Flashback information

Tyvärr verkar det som om Flashback börjar komma igång. Det är fortfarande trögt men betydligt snabbare än på morgonen.

2016-10-12 Kl 11:42 Flashback information

Efter att det gått komma in på Flashback under tidig morgon har det nu mot förmiddagen börjat att sega ner sig igen. Det är mycket långa svarstider, vissa funktioner fungerar inte alls och det är inte säkert att det går posta. Nu har det gått 5 dagar sedan problemen började. Det är helt säkert ett tekniskt problem men om det fortsätter så här kommer vi att börja fundera på om det inte är Bahnhof som är problemet.

2016-10-11 Kl 14:52 Flashback information

Det är glädjande nog fortsatt störningar på Flashback. De som kör med VPN verkar inte kunna komma in alls.

Vi har fortsatta driftstörningar idag där det tidvis är svårt att komma åt forumet.
Fokus är på problemet och vi gör vad vi kan för att lösa det fortast möjligt och beklagar besvären.
admin4

Vi har egna loggar över Flashback och de visar att det varit helt stopp med mer än 3 min vid:
287 gånger från och med 2016-10-07 Kl: 15:00 till 2016-10-11 Kl: 7:51.
Attackerna fick alltså ner Flashback första gången i mer än 3 min 2016-10-07 Kl: 15:00.

Vi har väldigt mycket information över Flashback i våra loggar men jag kan dels inte visa allt av olika anledningar och dels tar det för mycket tid att gå igenom materialet.

2016-10-11 Kl 14:05 Flashback information

Flashback är sedan Kl 12:01 2016-10-11 igång med nästan full kapacitet, tyvärr. Vi återkommer när vi vet vad nergången senaste dagarna berodde på.

2016-10-10 Kl 18:00 Flashback information

Flashback har problem igen. De får väl byta lite mer hårdvara eller så var inte DDoS-attacken så liten.

2016-10-10 Flashback information

admin4:

Vi vill helt enkelt inte filtrera och kartlägga vår trafik genom externa tjänster, det är inte speciellt bra för den anonymitet vi erbjuder. Därför är all infrastruktur vår egen. Normalt klarar vi av DDoS ganska bra, oftast märks det inte, men nu hade vi också lite otur och då fick vi även nackdelarna av att ha just egen infrastruktur.

Felet berodde alltså på en enkel DDoS-attack som medförde hårdvarufel. Båda våra gissningar på vad det berodde på var rätt.

2016-10-09 Flashback information

Flashback Forum har under helgen haft problem med överbelastningsattacker och saknar för tillfället internetförbindelse.

De säger alltså att Flashback utsatts för överbelastningsattacker. Det är i och för sig trevligt att de ligger nere och där bör de ligga kvar. Men vi ser det som märkligt att de är utsatta för överbelastningsattacker då någon sådan trafik på nätet inte noterats. Nedanståend skrevs innan informationen från Flashback.

Ingen information

Felet på Flashback irriterar även luttrade användare av Flashback. De är mest irriterade över den massiva frånvaron av information om vad som händer och vad för fel det kan vara.

Onintresserade av sina besökare

Detta visar med all önskvärd tydlighet att de inte alls är intresserade av personerna bakom besökssiffrorna, de är bara och endast bara intresserad av besökssiffrorna. Orsaken till det stora intresset av besökssiffror är det faktum att Jan Axelsson tjänar mer ju fler besökare det kommer. Intäkterna ligger på 5-7 milj.kr/år för den reklam som exponeras för besökarna, fler exponeringar mer pengar.

Moderatorer sliter för inget

Moderatorerna är en stor del i de stora inkomsterna men tilldelas av Jan Axelsson 0 kr för jobbet. Dessa moderatorer kan inte ha mycket innanför pannbenet som jobbar ideellt för ett vinstdrivande företag. Det är mycket ovanligt att det sker så, det är så ovanligt att man inte kan hitta ett enda fall där man jobbar gratis utom på Flashback.

Vi lämnar information

När inte Flashback lämnar någon statusrapport får väl vi göra det:

2016-10-09 Kl 20:00 DNS-KONTROLL

Namnservrar:
ns1.flashback.org.
ns2.flashback.org.

Respons från namnservrarna:
FEL HITTAT:  Namnserver som inte svarar:
udp4: 79.136.115.19

Tillåtna TCP-anslutningar:
VARNING: Det gick inte att ansluta med TCP-protokollet:
tcp4: 79.136.115.18
tcp4: 79.136.115.19
Kontrollera namnservers konfiguration och brandväggsregler.
När svar på en DNS-förfrågan överstiger 512 byte bör alla namnservrar tillåta TCP-anslutningar (port 53).

Namnservrar distribueras över flera nätverk:
VARNING: Alla namnservrar är placerade i ett C-klassnätverk:
79.136.115.0/24:
ns1.flashback.org.
ns2.flashback.org.
Namnservrarna skall köras (topologiskt och geografiskt) över Internet för att undvika risk för enstaka fel (RFC 2182).

Namnservrarna  fördelade på flera ASN
VARNING: Alla namnservrar är placerade i ett autonomt system: AS8473:
ns1.flashback.org.
ns2.flashback.org.
Namnservrarna skall köras (topologiskt och geografiskt) över Internet för att undvika risk för enstaka fel (RFC 2182).

Namnservrars Version
VARNING: Namnservrarnas programversioner är:
79.136.115.18: ”fbdns-1.2”
79.136.115.19: ”fbdns-1.3”
Exponera programnamnens version kan vara riskabelt, då sårbarheter kan hittas. Namnservrarna kan automatiskt utnyttjas av scriptkiddies. Det är förvånansvärt att denna säkerhetslucka inte täppts till. 😀 

Namnservrarnas serienummersystem
VARNING: Vi hittade olika serienummer på namnservrarna, det är OK om de ändrat sin zon nyligen.
79.136.115.18: 2016100901
79.136.115.19: 0
Med olika serienummer på namnservrarna kan visa fel i konfiguration (mellan flera master) eller andra kommunikationsfel uppstå.

SOA-uppdatering
VARNING: Uppdateringsintervall är nu 86400. Rekommenderade värden 1200 – 43200.
Uppdateringar avgör hur snabbt förändringar fortplantas från master till slav.

SOA-upprepning
VARNING: Upprepningsintervall är nu 60. Rekommenderade värden 120 – 7200.
Upprepning från SOA definierar hur ofta slav ska försöka kontakta master om anslutning till master misslyckades under uppdatering.

SOA-avslut
VARNING: Avslutsintervall är nu 2419200. Rekommenderade värden 604800 – 1.209.600.
Utgången definierar förfallotiden i sekunder efter vilket slav återigen måste validera kontakten med master om det tidigare misslyckats.

SOA-minimumTTL
VARNING: Minsta TTL-värdet är nu 300. Rekommenderade värden 3600 – 86400 (1 timme till en dag).
Minsta TTL omdefinierades i RFC 2308, definierar den tid som används av slavar att cacha negativa svar.

Placering
Namnservrarna verkar vara placerade i Segeltorp 14170, Stockholms län på Bahnhof Internet AB.
ns1.flashback.org.
ns2.flashback.org.

Vet inte Flashback

Självklart vet de om detta men undviker av någon anledning att informera. Det är inte alls säkert att det är detta som förorsakar segheten på Flashback. De problem vi nämner här ovan är inte av den karaktär att det skall sänka Flashback.

REDAKTÖREN

 

 

SvintQ – Presentation


| Upplysning.se | Ratsit.se | Lexbase |


Var och en tar själv beslutet att undersöka identiteten på de alias vi presenterar. Vi tillhandahåller endast länken till legal plats med utgivningsbevis där personuppgifter kan sökas. Vi skriver endast ut personuppgifter för offentliga personer, av media uthängda och moderatorer på Flashback. Vårt arbeta med att motverka näthat och hatsajter genom att journalistiskt skriva om dessa företeelser är omständigheter som gör det försvarligt att presentera sådana uppgifter.


svintq

 

Här är 1000 senaste posterna på Flashback av  41 poster (2016-10-18)

Beskrivning

 • Skriver lite slarvigt men inte dåligt
 • Halvtokiga idéer
 • Har den galnaste/äckligaste bloggen i Sverige
 • Förtalar inte någon
 • Drogromantiker

 

Fler presenterade här

Wolters Kluwer och Flashback

Wolters Kluwer

Företaget Wolters Kluwer (hette tidigare Norstedts Juridik) säger så här om sig själva:

Wolters Kluwer is a leading global information services and solutions company. It provides information, software, and services that help legal, tax, finance, and healthcare professionals make their most critical decisions effectively and with confidence.

Storstilat och mycket fint om det inte var för det faktum att de upprätthåller utrymme åt användare på Flashback att förtala folk:

2

 

1

Förtalsforum

Flashback är ett förtalsforum och brottsforum som inte på något sätt kan accepteras. De huserar narkotikaromantiker där det sägs att Flashback är en av den största försäljningsmarknaden av droger i Sverige. De huserar aktivt utövande pedofiler som delar med sig om varandras trick att få tag i barn. Men framför allt pågår det ofantligt med förtal, kränkningar, skvaller och mycket mer om privatpersoner. Flera har tagit sina liv pga detta. Läs vidare här om vad det är för forum.

Policy

Frågan är om det är förenligt med den policy Wolters Kluwer har att sprida personuppgifter och innehåll som syftar till att kränka en företagare? Vad säger kunderna om detta?
Vi får verkligen hoppas att det är någon anställd eller medlem som länkat på eget initiativ och att företaget genast tar bort länken för Flashback.

REDAKTÖREN

 

 

 

Denom – Presentation

Göran Steen 19551030-1038

Ratsit.se | Eniro.se | Lexbase |


Var och en tar själv beslutet att undersöka identiteten på de alias vi presenterar. Vi tillhandahåller endast länken till legal plats med utgivningsbevis där personuppgifter kan sökas. Vi skriver endast ut personuppgifter för offentliga personer, av media uthängda och moderatorer på Flashback. Vårt arbeta med att motverka näthat och hatsajter genom att journalistiskt skriva om dessa företeelser är omständigheter som gör det försvarligt att presentera sådana uppgifter.


denom

 

Här är 1000 senaste posterna på Flashback av nära 17.000 poster (2016-10-18)

Beskrivning

 • Skriver i huvudsak vårdat.
 • Vetenskapligt intresserad
 • Intelligent
 • Förtalar inte folk i större utsträckning men förlöjligar sina medskribenter
 • Ser sig som en riktig ”man”
 • Drogromantiker

Fler presenterade här

I Folkets Intresse – Statistik till 2016-10-15

Flashbacks brist på information syns

Flashback har av någon anledning valt att inte informera om det som händer. Möjligen kommer en mer detaljerad förklaring när de kommit igång igen, om de kommer igång. Medlemmarna brist på information har skapat kraftigt ökade besök här hos oss.

statistik

Normalt ligger vi på mellan 500 och 1000 unika besök per dygn men sedan Flashback stupade, 2016-10-07, ökar besöken hos oss. 2016-10-15 ser ut att gå mot ett rekord. Redan kl 14:30 passerades 5.000 unika besökare vilket kan ge mellan 7.000 till 10.000 unika besökare detta dygn. Det betyder att I Folkets Intresse är en av de största nättidningarna med specialinriktning i Sverige och kanske den största som avhandlar näthatets konsekvenser. Vi är inte en nättidning ute i marginalen, vi finns i mittfåran.

Olika siffror

Googles statistik för oss visar ännu mer skiftande siffror. Webbhotellets interna mätningar visar lite mindre än ovanstående diagram. Orsaken till de skiftande uppgifterna beror på de som surfar anonymt vilket osedvanligt många gör in på vår tidning. När vi tittar i statistikens behandling väljs många som kommer in anonymt bort som sökrobotar eller som det egentligen heter, botar. Olika statistikprogram värderar botar på olika sätt därav de olika uppgifterna.

REDAKTÖREN

 

 

 

Bahnhofs nätkapacitet räcker inte

Säkra källor

Från säkra källor har vi fått informationen att Bahnhofs kapacitet inte räcker.  Taket nåddes efter Bahnhofs fullt riktiga kritik mot spridningskollen.se lades fram. Efter den handfasta kritiken mot spridningskollen.se strömmade det till nya kunder och Bahnhof tog emot dem alla. Detta och möjligen att Bahnhof motarbetats på annat sätt har gjort att de nått kapacitetstaket.

Vi har fått en del frågor kring våra säkra källor. Vi får inte avslöja vilka dessa är men kan säga att en av dem är en före detta högt uppsatt inom IT i Sverige som känner till väldigt mycket av de innersta hemligheterna.

Privatkunder drabbas

Bahnhofs åtgärder för att kunder, främst företagskunder, skall kunna komma ut på nätet så att deras system skall fungera är att tidvis strypa trafiken för privatkunder. Bland annat går det inte att ladda ner mer än en begränsad mängd. Dessa åtgärder har skapat kritik ute på nätet mot Bahnhof. En kritik som inte känner till att Bahnhof medvetet dragit ner kapaciteten för privatkunder. Googla så ser man kritiken från privatpersoner.

Flashback

Flashback är en av de kunder som drabbas av nerdragning av kunders kapacitet. Flashback räknas inte som en företagskund utan ses mer som ett nöje för privatpersoner och därför har man tidvis dragit ner kapaciteten för Flashback. Flashbacks trafik används som en ventil. När Bahnhof når taket för sin kapacitet är det Flashback som får lämna ifrån sig sin del av kakan till Bahnhofs övriga kunder. Bahnhof når kapacitetstaket med jämna mellanrum som betyder att Flashback blir något trögare att gå in på och när Bahnhofs trafik går under kapacitettaket får Flashback mer kapacitet och plötsligt går det lättare att surfa på Flashback. Nu när Flashback också utsatts för ett DDoS-angrepp kommer Bahnhofs låga kapacitet i dagen när Flashbackssurfare tidvis inte ens kommer in på forumet.

Öronbedövande tyst

Kapacitetsbristen enligt ovan känner Flashbacks ledning till det är därför de går ut med minsta möjliga information. Säger de att Flashback är utsatt för en 5 dagar lång DDoS-attack kraftig nog att i stort sett slå ut Flashback och efter det kommer sanningen fram kommer ledningen på Flashback få en massiv kritik och det vill man undvika.

Tysta ner

Flashback ligger nere eller det går trögt beror alltså på Bahnhofs kapacitetstak inte räcker för all trafik. Var så säkra på att Bahnhof och Flashback kommer att göra allt som står i deras makt för att tysta ner sanningen precis som vilken dikaturstat som helst.

 

 

@Danroen verkar som allt bahnhof bredband är nere. är det en attack eller bara strul? https://t.co/q2e48qrk2v
@WorkinnDaniel någon annan som har problem med internet i stockholm? haft strul med både bredband2 och bahnhof senaste 8h…
@KaptenM0rgan någon mer som har problem med #bahnhof fiber idag? 10-15 mb ner här: (och på betald 1000 är det lite väl sunkigt
@Nactrazz @modcsgo har hört att vissa får problem med internet när de installerar w10. pröva formatera om! bahnhof sa så till en polare i vilket fall
@brelovich ringer till bahnhof när barnet äntligen somnat. de har tydligen stängt. antagligen därför nätet inte fungerar.
@andersp78 nätet fungerar sedan typ lunch, men dock som igår så har jag bara ~30mbit/s nedladdning nu ikväll. kännt problem?

 

REDAKTÖREN

 

 

 

I folkets intresse ©